Cladin

Hen hen dechneg i arbed rhag y tywydd yw cladin ac erbyn hyn mae’n cael ei defnyddio’n helaeth yn y diwydiant adeiladu. Mae’r term cladin yn cyfeirio at orchudd allanol ar adeilad a’r cydrannau sy’n cael eu defnyddio i gyflawni hynny. Mae cladin yn cael ei alw’n fyrddau tywydd hefyd weithiau, a gall wella a gweddnewid amrywiaeth o adeiladau trwy roi gorffeniad amddiffynnol naturiol sy’n ddeniadol ac yn effeithiol.

Cladin wedi’i Lifio

Gall y proffil llifio sy’n cael ei ddewis effeithio ar nodweddion y cladin a’i olwg esthetig.

Cladin ymyl di-lif

Mae cladin ymyl di-lif yn fath traddodiadol iawn o gladin sydd fel arfer yn gysylltiedig â’r tu allan i adeiladau fel tai, ysguboriau a modurdai. Mae’r byrddau’n cael eu torri’n uniongyrchol o’r boncyff gan adael un ymyl syth ac un ymyl di-lif gyda’r rhisgl yn dal arni. Mae’r byrddau’n cael eu codi’n llorweddol, gyda phob ymyl di-lif yn gorgyffwrdd ag ymyl syth i roi’r golwg gwledig nodweddiadol.

Cladin ymyl plufyn

Mae cladin ymyl plufyn yn ddull traddodiadol arall ond heb olwg wledig yr ymyl di-lif. Mae byrddau ag ymylon syth yn cael eu hollti drwy osod y llif ar ongl, sy’n arwain at ddau fwrdd taprog. Yna mae’r rhain yn cael eu codi’n llorweddol ac yn gorgyffwrdd yn fertigol i roi gorffeniad â phroffil cadarn.

Cladin ymyl syth

Cladin ymyl syth – mae estyll sydd wedi’u llifio’n fras mewn ystod o ledau gwahanol yn gorgyffwrdd i ffurfio cladin llorweddol neu’n cael eu codi’n fertigol i ffurfio estyll Swydd Efrog neu gladin bwrdd-agored. Mae byrddau cladin ag ymylon syth yn cael eu darparu’n wyrdd (gwlyb) â gorffeniad wedi’i lifio, ond mae’n bosibl planio’r byrddau’n llyfn ar gais.

Delivery

All products can be collected from the workshop at Gwrach Ynys. A local delivery service is available at very reasonable rates.
Email or call for details charges based on location

More Information

Information on Sawn Cladding

Mae cladin wedi’i lifio fel arfer yn cael ei adael heb ei drin gan adael gorffeniad naturiol sy’n caniatáu i briodweddau cynhenid y pren wrthsefyll pydredd a phryfed. Dros amser, drwy fod yn agored i’r tywydd bydd cladin allanol yn hindreulio ac yn newid ei liw i liw arian neu lwyd. Mae cladin wedi’i lifio fel arfer yn cael ei adael heb ei drin gan adael gorffeniad naturiol sy’n caniatáu i briodweddau cynhenid y pren wrthsefyll pydredd a phryfed. Dros amser, drwy fod yn agored i’r tywydd bydd cladin allanol yn hindreulio ac yn newid ei liw i liw arian neu lwyd.

Y rhywogaethau pren mwyaf poblogaidd a ddefnyddir mewn cladin yw: –

Cedrwydden – pren meddal sy’n ysgafn o ran pwysau, gyda dwysedd cymharol isel. Er hynny, dyma un o’r coed mwyaf addas i’w defnyddio ar gyfer cladin allanol gan ei fod yn sefydlog, heb fod yn dueddol o hindreulio ac yn gwrthsefyll pydredd yn dda.  Mae hefyd yn boblogaidd oherwydd ei briodweddau esthetig, gan amrywio o frown i felyn neu hyd yn oed pinc.

Ffynidwydden Douglas – pren meddal sy’n bur wydn, sydd heb lawer o glymau ac sy’n amrywio o ran lliw o frown golau i frowngoch. Mae’n bren rhagorol ar gyfer cladin ar dai haf, siediau gardd, ysguboriau, tai. Mae’n dda at lawer o ddibenion, sy’n golygu ei fod yn addas hefyd ar gyfer deciau, lloriau a ffensys.

Llarwydden – pren meddal ond dwys iawn sy’n fwy trwchus na llawer o brennau caled. Mae Llarwydden yn rhywogaeth sy’n dda at lawer o ddibenion. Mae’n gwneud cladin allanol rhagorol ac yn addas ar gyfer prosiectau decio a lloriau. Gall calon pren Llarwydden amrywio o felyn golau i felyn canolig yr un lliw â gwellt: i roi gorffeniad naturiol mae hwn yn bren gwych i’w ddewis.

Derw yw’r pren caled dwysedd uchel clasurol. Lliw euraidd-frown sydd iddo a bydd yn hindreulio wrth heneiddio nes troi’n ariannaidd os na chaiff ei drin. Mae’r graen yn syth ar y cyfan, ond gall amodau twf beri i hyn amrywio. Ar gyfer cladin allanol mewn pren caled hirdymor sy’n ddymunol yn esthetig, derw yw’r pren dewisol, er ei fod yn fwy costus.

 

Ymfalchïwn yn yr hyn a wnawn!

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“Mae Geraint Williams yn gwmni ardderchog. Mae nhw yn gwbwl ddibynadwy ac yn troi fyny ar amser- sy ddim yn wir am bawb! Mae safon y gwaith yn uchel a’r prisiau yn gystadleuol. Rydym wedi defnyddio’r cwmni yma nifer o weithiau ac rydym yn hapus iawn i’w cymeradwyo.”

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“We have used Geraint and his team on several projects at our property and found him and his dedicated team of professionals to offer a reliable and quality service. We look forward to working with them on the other refurbishments to make our dream property a reality.”

Tim – May20

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“We used Geraint Williams for a complete refurbishment of our house in Harlech. His team were quite literally superb. Friendly, approachable, experienced and highly skilled, nothing was too much trouble. As we were living away during the project and only able to visit occasionally, it was extremely reassuring to know that Geraint was personally overseeing every aspect of the build. He has a very professional approach whilst being very easy to get on with and his considerable experience in all aspects of building and carpentry is evident. We continue to use him for all our building projects and recommend him highly.”
Lou, Harlech – May 20

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

‘’Geraint and his team replaced our 100+ year old slate roof and re-pointed and leaded the chimneys. They were fantastic! From the get go Geraint was extremely professional and always punctual with his deadlines (even on providing a quote). The work they did was of outstanding quality and they even had the work done a week before schedule. We definitely use Geraint Williams again in future.’’
Marisha – Jan 2019

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“Geraint Williams is a very reliable and dependable company that turns up on time- which is not true of all companies! The work is always done to a high standard and the prices are competitive. We can happily recommend Geraint and his coworkers for all types of construction work.”
Dewi – May 2020

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“Our garage has successfully been converted to a studio. I can only recommend the company. They are reliable and trustworthy. Their estimates about timeframes for completion and finances are accurate. The workers are not swearing and everybody is very respectful. We have a house with children and the building works did not disrupt the daily flow. Mr Williams is approachable and friendly and I could see that he treats his team well, which is reflected in the way the people work – very professional. The team speaks Welsh and English.
I am more than happy with how we negotiated the deal, the process of the work and of course with the outcome, a fantastic studio instead of a dusty garage…”

Bangor – Feb18

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

‘’The decking looks absolutely splendid, and I’m delighted that I’ll never have to paint those boards again. Splendid work. I’m really pleased with it! Thank you”.

Bob – Dec 18