Coed Tân

Rydym yn cyflenwi boncyffion odyn cynaliadwy o ffynonellau cynaliadwy wedi’u sychu’n berffaith ar gyfer stofiau llosgi coed a thanau agored.

Gostyngiadau ar gael ar archebion swmp.

Danfonwch am ddim i LL45 LL46 LL47.

Mae taliadau cyflenwi yn berthnasol y tu allan i bris yr ardaloedd hyn ar gais.

I ni allu danfon y coed, bydd angen lle addas e.e. dreif, gardd neu iard gyda mynediad i gerbydau.

Os hoffech i ni adael y boncyffion yn y bagiau, byddwn yn eu rhoi mor agos â phosibl at ble yr ydych eisiau i ni eu gadael.
Codi’r blaendal o £10.00 am y bag – mae hwn yn ad-daladwy. Os yw’n well gennych, gallwn ddadlwytho’r boncyffion i chi eu storio ac i ni ailgylchu’r bagiau gwag.

Rydym yn cynnig gwasanaeth pentyrru ar £25 y m³ llwyth. Gwasanaeth sy’n ddibynnol ar fynediad a phellter i log store. Gofynnwch am y gwasanaeth hwn os oes angen wrth archebu.

BAG ADEILADU

COED MEDDAL £85

PREN CALED £100

METR CIWB LLWYTHI RHYDD

COED MEDDAL £110

PREN CALED £155

 

BAGIAU RHWYD

Bob rhwyd yn cynnwys 10 i 12 boncyff o goed wedi eu sychu

COED MEDDAL  £4.50 y bag neu £20 am 5 bag. 

PREN CALED £6.50 y bag neu £30 am 5 bag.

Am lwythi mwy holwch am bris. 

I’w nol o’r gweithdy neu gwasanaeth dangfon lleol am ddim i 15 neu fwy o rwydi

PRICIAU CYNNAU TÂN

£4 am un bag. £17.50 am 5 bag. I’w codi o’r gweithdy neu eu dangfon am ddim gyda archeb boncyffion.

0.75m³ BAG £150

m³ BAG £220

 

Prisiau yn cynnwys TAW

Storio’r coed tan

I gael y tan i gynna a llosgi yn dda rhaid gwneud yn siŵr fod y logiau’n cael eu cadw’n sych.

Ystyriwch fuddsoddi mewn storfa logiau  bwrpasol i gadw’ch logiau – tu allan, yn sych wedi’u diogelu rhag y tywydd, yn daclus ac yn hawdd eu cyrraedd. Yn o gystald a bod yn ddefnyddiol mae storfa goed yn ychwanegu nodwedd ddeniadol i’r ardd. Hollwch am brisiau a manylion.

 

Llogi peiriant torri coed symudol
Hwyluswch y gwaith o dorri coed tân – llogwch beiriant hollti coed.
Peiriant defnyddio iawn pan fydd gennych nifer o goed angen eu torri yn logiau. Mae’n ffordd sydyn ddi-draffeth a diogel o wneud y gwaith.
Ffoniwch neu ebostiwch am bris llogi neu rhagor o wybodaeth am y peiriant torri coed tan.
Os oes gennych goeden wedi disgyn gallwn ddod ar felin lifio allan atoch chi i lifio’r goed i drawstiau, byst neu planciau fel yr ydych ei eisiau.

Ymfalchïwn yn yr hyn a wnawn!

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“Mae Geraint Williams yn gwmni ardderchog. Mae nhw yn gwbwl ddibynadwy ac yn troi fyny ar amser- sy ddim yn wir am bawb! Mae safon y gwaith yn uchel a’r prisiau yn gystadleuol. Rydym wedi defnyddio’r cwmni yma nifer o weithiau ac rydym yn hapus iawn i’w cymeradwyo.”

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“We have used Geraint and his team on several projects at our property and found him and his dedicated team of professionals to offer a reliable and quality service. We look forward to working with them on the other refurbishments to make our dream property a reality.”

Tim – May20

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“We used Geraint Williams for a complete refurbishment of our house in Harlech. His team were quite literally superb. Friendly, approachable, experienced and highly skilled, nothing was too much trouble. As we were living away during the project and only able to visit occasionally, it was extremely reassuring to know that Geraint was personally overseeing every aspect of the build. He has a very professional approach whilst being very easy to get on with and his considerable experience in all aspects of building and carpentry is evident. We continue to use him for all our building projects and recommend him highly.”
Lou, Harlech – May 20

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

‘’Geraint and his team replaced our 100+ year old slate roof and re-pointed and leaded the chimneys. They were fantastic! From the get go Geraint was extremely professional and always punctual with his deadlines (even on providing a quote). The work they did was of outstanding quality and they even had the work done a week before schedule. We definitely use Geraint Williams again in future.’’
Marisha – Jan 2019

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“Geraint Williams is a very reliable and dependable company that turns up on time- which is not true of all companies! The work is always done to a high standard and the prices are competitive. We can happily recommend Geraint and his coworkers for all types of construction work.”
Dewi – May 2020

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

“Our garage has successfully been converted to a studio. I can only recommend the company. They are reliable and trustworthy. Their estimates about timeframes for completion and finances are accurate. The workers are not swearing and everybody is very respectful. We have a house with children and the building works did not disrupt the daily flow. Mr Williams is approachable and friendly and I could see that he treats his team well, which is reflected in the way the people work – very professional. The team speaks Welsh and English.
I am more than happy with how we negotiated the deal, the process of the work and of course with the outcome, a fantastic studio instead of a dusty garage…”

Bangor – Feb18

Cymeradwyaeth Cwsmeriaid

‘’The decking looks absolutely splendid, and I’m delighted that I’ll never have to paint those boards again. Splendid work. I’m really pleased with it! Thank you”.

Bob – Dec 18